Kontaktné údaje

Ak si hľadáte zamestnanie a potrebujete od nás radu alebo informácie, kontaktujte nás vyplnením formulára vpravo alebo nám napíšte e-mail priamo na jednu z nižšie uvedených e-mailových adries.

 

Kancelária Holandsko:

Bleiswijkseweg 43 A,
2712 PB, Zoetermeer
Holandsko
info@sagiusuitzenders.nl,


Kancerária Slovensko

Mlynská 28
Košice 040 01 Slovensko

 

NAŠI NÁBORNÍCI

 

Lívia Rinkac Kocurová

HR Recruiter – Office Manager

Slovensko, Maďarsko 

A Mlynská 28, Košice, Slovakia  

T +421 910 458 860

E  livia@sagius.hu  

 

Gabriela Župčanová

HR Recruiter  Slovensko, Maďarsko

A Mlynská 28, Košice, Slovakia 

T +421 919 455 503

E gabriela@sagius.sk

 

Elena Liciu

HR Recruiter Rumunsko

A   Bleiswijkseweg 43A, Zoetermeer

T   (+ 31) 06 284 997 92 

E   elena@sagius.ro

 

Carolina Pazio

HR Recruiter Poľsko

A   Bleiswijkseweg 43A, Zoetermeer

T   (+ 31) 06 395 968 17

E   karolina@sagius.pl

 

Agnieszka Mazinská

HR Senior Recruiter Poľsko

A   Bleiswijkseweg 43A, Zoetermeer

T   (+ 31) 06 288 544 31

E   agnieszka@sagiusuitzenders.nl