ZAMESTNÁVATELIA

Sagius je všestranná agentúra dočasného zamestnávania pre zamestnancov v oblasti logistiky, výroby a technológií. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme presne zorientovaní a ťažíme z jedinečnej schopnosti rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti. Využívanie dočasných agentúrnych pracovníkov prostredníctvom spoločnosti Sagius prináša tiež nasledujúce výhody:

 

 • Flexibilní pracovníci;
 • Platíte iba za odpracované hodiny;
 • Chorý zamestnanec vás nič nestojí;
 • Náhly výpadok? Zabezpečíme vám náhradu;
 • Žiadne spracovanie  personálnej a mzdovej agendy;
 • Žiadne povinnosti z vašej pozície zamestnávateľa;
 • Postaráme sa o nábor a výber zamestnancov;
 • Kandidát, ktorý dokonale zapadá do vašej organizácie, pretože počúvame vaše želania a riadime sa vašimi požiadavkami .

NÁBOR A VÝBER

Nábor a výber zamestnancov agentúry Sagius sa vykonáva prostredníctvom niekoľkých krokov.

 

 1. Posúdime spolu vaše požiadavky

 

Spolu s vami zhodnotíme vaše pracovné potreby. Rozanalyzujeme požadované profily pracovných a kompetenčných schopností a ďalšie záležitosti, ktoré sú pre vás ako klienta dôležité. Zohľadníme profesionálne aj sociálne zručnosti.

 

 1. Prepojíme dopyt s ponukou

 

Po spoločnom zmapovaní vašich potrieb, vyberieme pre vás toho najvhodnejšieho kandidáta. Ak nie je k dispozícii žiadny adekvátny kandidát, odošleme požiadavku do našej náborovej kancelárie na Slovensku. Vždy nájdeme tú najlepšiu zhodu.

 

 1. Zrealizujeme výberový proces

 

Tento krok pozostáva z prijatia kandidáta, jeho otestovania a certifikácie správnych pracovných návykov (VOG, verklaring omtrent het gedrag). Veľkú pozornosť venujeme pracovným skúsenostiam a vzdelaniu. Motivácia a prvý dojem tvoria navyše dôležitú súčasť nášho posudzovania. Samozrejmosťou je tiež rozsiahly proces testovania, či je zamestnanec skutočne vhodný pre pracovnú pozíciu.

 

 1. Informácie pre budúceho kolegu

 

Keď nájdeme vhodného kandidáta, poskytneme mu podrobné informácie o regióne a spoločnosti, kde bude umiestnený.  Takisto preberieme a vybavíme všetko potrebné v oblasti zdravotného poistenia, bývania, dopravy do a z práce, koučingu práce a finančného vyrovnania. Nemusíte sa obávať, my zvládneme takmer všetko.

KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL

Sagius má vždy tých najlepších dočasných agentúrnych pracovníkov,  ktorými spoznáte rozdiel. Inými slovami, motivovaní a zruční pracovníci, ktorých hľadáte. Vďaka nášmu odbornému prístupu vieme, ako dosadiť správnu osobu na správnu pracovnú pozíciu. Pozorne si vás vypočujeme. Okrem toho, naše výberové konanie na dočasného agentúrneho pracovníka nehľadí iba na životopis. Vďaka tomu garantujeme:

 • Ideálnu zhodu medzi vami a dočasným agentúrnym pracovníkom;
 • Rýchle jednanie. Žiadna strata času;
 • Vy sa zamerajte na svoje podnikanie.My prispejeme k dosiahnutiu vašich cieľov poskytovaním dočasných agentúrnych pracovníkov.

Hľadáte dočasných pracovníkov pre technické pozície a radi by ste s nami spolupracovali? Potom nás rýchlo kontaktujte.

kontaktujte nás hneď!