OPATRENIA KORONA

V agentúre Sagius sa tiež riadime pokynmi Národného inštitútu verejného zdravia a životného prostredia (RIVM), týkajúcimi sa korona vírusu. Cítime sa – ešte viac ako obvykle – zodpovední za našich dočasných agentúrnych pracovníkov. Situáciu pozorne sledujeme a prijali sme preto niekoľko opatrení:

  • Snažíme sa zabezpečiť, aby dočasní agentúrni pracovníci pracovali pre čo najmenej rôznych klientov, čím sa snažíme udržať nízky počet vzájomných kontaktov.
  • Naše náborové kancelárie venujú osobitnú pozornosť zdravotným rizikám nových zamestnancov.To platí aj pre našich zahraničných partnerov.
  • K dispozícii sú domy, v ktorých je možné v prípade potreby umiestniť zamestnancov do karantény.
  • Naši zamestnanci sú informovaní o opatreniach, ktoré musia prijať, aby zabránili možnej kontaminácii.Pri týchto opatreniach sa riadime radami Národného inštitútu verejného zdravia a životného prostredia (RIVM).Každý zamestnanec dostal tieto informácie v svojom vlastnom jazyku.
  • Chorý zamestnanec? Zostáva doma.
  • Poskytli sme extra prepravnú kapacitu.Vďaka tomu sú zamestnanci prepravovaní s väčšími odstupmi medzi sebou.

 

Všimli sme si, že vplyv korona vírusu sa v jednotlivých odvetviach líši. V jednom sektore je to oveľa pokojnejšie, zatiaľ čo v inom sektore firmy žiadajú o pridelenie nových zamestnancov. Doteraz sme nemali žiadne problémy s uzavretými hranicami. Často sme svedkom toho, že súčasní zamestnanci zostávajú v práci, takže je menej potrebné nahrádzať chýbajúce pozície.

Aj počas korona krízy vám chceme pomôcť, ako najlepšie vieme. Možno trochu iným spôsobom, ako by ste od nás čakali, ale stále rovnako efektívne. Najmä v týchto časoch sa chceme o svojich zamestnancov dôkladne postarať, spolu s našimi klientmi.

Máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej korona politiky? Neváhajte sa kedykoľvek spýtať. Radi vám ich zodpovieme.