AKTUALIZÁCIA KORONA OPATRENÍ

21/12/2020 | 10:44

8 decembra sa pravdepodobne od nášho premiéra, Marka Rutteho dozvieme, že súčasné opatrenia zostanú v platnosti až do polovice januára. Očakávame obrovský útlm najmä pre hotelierstvo a catering. Naše srdcia a myšlienky smerujú práve do tohto sektoru. Pre nás ako náborovú agentúru najímajúcu dočasných pracovníkov z východoeurópskych krajín, je dôležitá webová stránka nederlandwereldwijd.nl, ktorá určuje, kde a kedy môžeme do Holandska priviesť nových pracovníkov na voľné pracovné pozície. Na tejto webovej stránke môžete zistiť, ktoré krajiny majú pridelené aké farebné kódy. Žltý kód znamená zelenú na ceste za prácou, oranžový znamená 5-dňovú alebo 10-dňovú karanténu po príchode do Holandska ako dočasný agentúrny pracovník a červený indikátor označuje, že táto krajina je pre cestujúcich zo zahraničia uzatvorená. V súčasnosti máme v Holandsku už dostatok dočasných pracovníkov, aby sme našim klientom pokryli ich požiadavky, s čím sme veľmi spokojní. Aktívne vás informujeme aj o vývoji a dôsledne dodržiavame rady Národného inštitútu verejného zdravia a životného prostredia (RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) a Tímu pre boj s nákazou (OMT).