Kontaktné údaje

Ak si hľadáte zamestnanie a potrebujete od nás radu alebo informácie, kontaktujte nás vyplnením formulára vpravo alebo nám napíšte e-mail priamo na jednu z nižšie uvedených e-mailových adries.

 

Kancelária Holandsko:

Bleiswijkseweg 43 A,
2712 PB, Zoetermeer
Holandsko
info@sagiusuitzenders.nl,


Kancerária Slovensko

Mlynská 28
Košice 040 01 Slovensko

 

Lenka Šándor Country Manager / Sr. Recruiter Sagius Uitzenders BV pre Slovensko a Poľsko
č. : + 421 915 395 436 or + 31 6 39 03 05 25
lenka@sagius.sk

 

Marlena Materek. HR Recruiter Sagius Uitzenders BV v Polsce
č. : +31 6 28 85 44 31
marlena@sagius.pl

 

Lívia Rinkáč Kocúrová. A Sagius Uitzenders BV Magyarországi HR felelőse
č. : + 421 910 458 860
livia@sagius.hu