BÝVANIE

Ak pracujete pre nás, môžete využiť naše bývanie. Na tento účel sa používa schéma ET. Sagius využíva domy a rekreačné parky, ktoré spĺňajú štandardy podľa Nadácie pre štandardy flexibilného bývania (SNF, Stichting Normering Flexwonen). Domy sú certifikované a zaregistrované v SNF, všetky jednotky majú jednolôžkovú alebo dvojlôžkovú spálňu s obsadenosťou maximálne 2 osôb v 1 spálni. Naše domy sú od vášho pracoviska vzdialené do 30 minút jazdy autom. Nie je samozrejme povinné využiť možnosť nášho ubytovania. Pre Sagius môžete takisto pracovať, ak máte zabezpečené vlastné