Warehouse Employee v Albert Heijn

Sagius Uitzenders BV

Pracovisko

Typ zamestnania

stály

Typ práce

Na plný úväzok

hodín

Mzdové podmienky (brutto)

€ – €

Pracujte v sklade pre najväčšiu sieť supermarketov v Holandsku!
Toto je skvelý obchod s potravinami! Prevádzková teplota okolo 5°C.
Náplň práce:
 1. Efektívne vychystávajte a zabaľte produkty pre odchádzajúce objednávky, zaistite presnosť a včasnosť – hlavne pomocou hlasovo ovládaného systému, ktorý je v angličtine, poľštine alebo holandčine.
 2. Usporiadajte a udržiavajte usporiadaný skladový priestor, dodržiavajte normy bezpečnosti a čistoty.
 3. Asistencia pri riadení zásob, vrátane pravidelných kontrol zásob a hlásení nezrovnalostí.
 4. Spolupracujte s členmi tímu na dosahovaní každodenných operačných cieľov.
 5. Prevádzkujte skladové zariadenia, ako sú vysokozdvižné vozíky a paletové zdviháky, bezpečne a zodpovedne.
 6. Dodržiavajte firemné smernice a postupy pre kontrolu kvality a manipuláciu s produktom.

Kvalifikácia:

 1. Predchádzajúce skúsenosti v sklade alebo podobnom prostredí sú preferované, ale nie povinné.
 2. Schopnosť zdvíhať a presúvať ťažké bremená a pracovať vo fyzicky náročnom prostredí – niektoré balíky vážia okolo 25 kg (zemiaky, cibuľa, banány...), čo môže byť miestami fyzicky náročná práca (s ohľadom na ženy).
 3. Veľký dôraz na detail a presnosť pri manipulácii s výrobkami.
 4. Dobré komunikačné schopnosti a schopnosť efektívne pracovať v tíme.
 5. Flexibilita pri práci v rýchlom a dynamickom prostredí skladu.
 6. Základné pochopenie bezpečnostných protokolov a postupov.
 7. Aby ste dosiahli na všetky uložené produkty, vaša výška musí byť aspoň 165 cm.

Výhody:

 1. Konkurenčné hodinové mzdy.
 2. Príležitosti pre kariérny rast a postup.
 3. Priateľské a inkluzívne pracovné prostredie.